Avgrensningshull, hull som bores i utkanten av et petroleumsreservoar for å bestemme størrelsen på det, se brønn (Petroleumsbrønner).