Stigerør, vertikalt rør som forbinder en bore- eller produksjonsinstallasjon med en brønn. Gjennom stigerøret føres borestrengen inn og ut av brønnen via boresikringsventilen. Stigerøret tjener også som returvei for boreslammet. Også ved produksjon fra havbunnskompletterte brønner brukes stigerør til overflaten.