Villkattbrønn, letebrønn som bores i et område hvor man ennå ikke vet om det finnes petroleum.