Brønnspark, situasjon som oppstår når formasjonstrykket i en petroleumsbrønn overskrider det hydrostatiske trykket og brønnvæske strømmer ut. Brønnspark kontrolleres ved at man stenger ventiler og sirkulerer inn tyngre boreslam.