Boresikringsventil, ventil for å hindre ukontrollert utblåsning. Se utblåsningssikring.