Gassinjeksjon, pumping av naturgass inn i et petroleumsreservoar via spesielle injeksjonsbrønner. Gjøres for å bedre utvinningen av oljen. Gassen er først befridd for lett kondenserbare hydrokarboner. Gassinjeksjon brukes dessuten i Nordsjøen som et alternativ til avfakling av den gass som produseres sammen med oljen. Dette skjer i perioder da man ikke har bygd ut feltet slik at gassen kan nyttes.