Injeksjonsbrønn, deponeringsbrønn, petroleumsbrønn for nedpumping av gass eller vann i den hensikt å ta vare på gassen til senere og/eller for å opprettholde reservoartrykket og bedre oljeutvinningen. Se brønn (Petroleumsbrønner).