brev

Artikkelstart

Brev er en postsending som i alminnelighet er lukket og som inneholder skriftlige meldinger. Minstemålet for brev er fastsatt til 9 × 14 cm.

Faktaboks

Etymologi
latin brevis eller breve, ‘kort; en kort sendelse’

Historikk

Til skriftlige henvendelser som skulle sendes fra et sted til et annet, benyttet man i oldtiden de skrivematerialer som var vanlige: i Midtøsten leirtavler, i det gamle Egypt papyrus eller potteskår (ostraka), i India og Kina palmeblad.

Grekerne og romerne brukte gjerne tretavler der skriftflaten var dekket med voks; skriften ble risset inn i vokslaget med en spiss metallgriffel. Tavlene hadde opphøyde kanter hvor det var huller for snorer, slik at flere tavler kunne bindes sammen med skriftflatene vel beskyttet på innsiden, og det hele kunne forsegles, med segljord fra Kreta (kritt) over knutene. I den klassiske og hellenistiske tid ble papyrus etter hvert det vanligste skrivemateriale også til brev i hele det gresk-talende område, og likeså hos romerne, da de kom i nær kontakt med gresk kultur.

Det viktigste funn av brev skrevet på leirtavler er Tell al-Amarna-arkivet (se Amarna), fra 1300-tallet fvt. Blant papyrusfunnene fra Egypt finnes tusenvis av greske privatbrev fra 200-tallet fvt. til 600-tallet evt. De har faste innlednings- og avslutningsformler: «N. N. hilser N. N.» og til slutt: «Vær ved god helse!». Datering ble ofte føyd til nedenfor. Arket ble så rullet sammen, rullen brettet dobbelt, bundet om med en tråd, forseglet, og adressen skrevet utenpå.

På lignende vis begynte romerne gjerne sine brev med en fast formel, ofte bare antydet med ordenes begynnelsesbokstaver, for eksempel «Cicero Attico s(alutem) d(at eller d(icit)), S(i) v(ales), b(ene) e(st); e(go) v(aleo)» (Cicero sender Atticus sin hilsen. Hvis du har det bra, er det godt; jeg lever vel). Og til slutt: «Vale!» (lev vel!). Ciceros brevveksling er den fyldigste latinske brevsamling som er bevart fra oldtiden.

I den romerske keisertid begynte pergament å komme i bruk istedenfor papyrus, og fra 1300-tallet papir. Segljord ble avløst av voks, dette igjen av lakk innført fra Kina. I 1624 ble oblater oppfunnet. Konvolutten ble oppfunnet i England 1820; i eldre tid foldet man brevet sammen slik at en ubeskrevet side vendte ut, og forseglet det. Brevkortet ble oppfunnet av den tyske generalpostdirektør H. von Stephan cirka 1870.

Betegnelsen brev ble brukt i middelalderen om mindre viktige skrivelser (i motsetning til bulle) utsendt av paven. De var lukket og forseglet med fiskerringen (se annulus), unntatt når brevet henvendte seg til alle eller til jøder. Vi har spor etter en lignende særskilt betydning av ordet brev i uttrykkene adelsbrev, kongebrev, brevadel, vekselbrev, fraktbrev og lignende.

Brev som litterær sjanger

Brev som litterær sjanger har har vært brukt til å fremstille livsbetraktninger eller tanker og meninger om tidens hendelser, til moralisering, kritikk, satire, lyrikk, fortellinger, romaner og så videre. Helt fra grekernes og romernes dager har brevformen vært anvendt i litteraturen, dels i prosa og dels på vers. Det må skjelnes mellom privatbrev og brev som litterær sjanger.

Brevbrudd

Brevbrudd er uberettiget åpning av andres brev. Dette kan straffes med bøter eller fengsel inntil to år etter straffeloven § 205.

Brevbeslag

Brev som er i Postens besittelse, kan beslaglegges etter kjennelse av retten dersom det kunne vært beslaglagt hos mottageren, og dersom det er mistanke om en handling som etter loven kan medføre straff av fengsel i mer enn 6 måneder (strpl.§§ 211 og 212). Det samme gjelder for elektronisk kommunikasjon hos tjenestetilbyder.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg