Verdibrev, brev med verdifullt innhold som forsikres for en bestemt verdi, oppgitt ved påtegning på forsiden. Kan sendes til inn- og utland.