Porto, avgift som betales til Posten for befordring av sendinger i posten, i alminnelighet ved frimerker som settes på sendingene eller ved avtrykk fra frankeringsmaskiner. Stortinget fastsetter portoen for brev og postkort til innlandet og for blad og tidsskrifter som sendes i postabonnement. For øvrig fastsettes portoen av Postens styre i forbindelse med budsjettforslag.