Postoppkrav, postsendinger som etter senderens ønske bare skal leveres adressaten mot oppkreving av et bestemt beløp. Tjenesten ble innført i Norge 1872 for pakkepost, 1895 for brevpost. Norge har tiltrådt en internasjonal avtale om utveksling av oppkravssendinger. I dag må sendere av oppkravssendinger ha post- eller bankkonto og det oppkrevde beløpet gireres.