Postverk

Postverk er en statlig eller privat institusjon som utfører posttjenester. Dette kan være befordring av brev og kort, trykksaker, pakker og formidling av penger og informasjon. I Norge har posttjenestene vært organisert av det som nå er aksjeselskapet Posten Norge siden 1647. Posttjenestene er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Regler om postformidling finnes i Lov om posttjenester (postloven) som trådte i kraft 1. Hele artikkelen