Postvesen

Postvesen er en statlig eller privat institusjon som utfører posttjenester. Dette kan være befordring av brev og kort, trykksaker, pakker og formidling av penger og informasjon. I Norge har posttjenestene vært organisert av det som nå er aksjeselskapet Posten Norge siden 1647. Posttjenestene er underlagt Samferdselsdepartementet. Regler om postformidling finnes i Lov om posttjenester (postloven) som trådte i kraft 1. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Postvesen

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt