Fagbrev, dokument som blir utstedt når en kandidat har bestått fagprøve etter lovbestemte regler. I håndverksfagene blir slikt fagbrev kalt svennebrev.