Svennebrev, vitnesbyrd om bestått svenneprøve. Prøve kan avlegges enten etter kontraktregulert læretid hos mester (oftest to år) eller uten lærekontrakt, men da etter en nærmere fastsatt tid med allsidig arbeid i faget, se fagopplæring. Jf. fagbrev og fagprøve.