Konvolutt, brevomslag, i regelen av papir. Til vanlig brevpost er minste tillatte format 9 × 14 cm. Vinduskonvolutt er forsynt med et gjennomsiktig felt der adressen på brevet kommer til syne. Konvolutter fremstilles i formater i samsvar med B-, C- og E-seriene for standard papirformater, med eller uten gummi, selvklebende, og med diagonal- eller posesnitt.