Mottakingsbevis, blankett brukt ved postsendinger (f.eks. pakker, verdibrev og rekommanderte brev) når senderen ønsker å få kvittering fra adressaten for at denne har mottatt sendingen.