Etui med instrumenter eller apparater av en eller annen art (tegnebestikk, legebestikk); spisebestikk brukes nå mest om det som opprinnelig lå i etuiet.