Montere er å sette sammen og stille opp (til bruk); å sette på plass en maskin, et apparat, et skyts eller lignende.