Montere, sette sammen og stille opp (til bruk), sette på plass (maskin, apparat, skyts el.l.).