Traktaten om forbud mot atomvåpen

Traktaten om forbud mot atomvåpen er en avtale framforhandlet i FN om et folkerettslig bindende forbud mot atomvåpen og avskaffelse av slike våpen.

Traktaten ble åpnet for undertegning i New York 20. september 2017. Forbudet vil tre i kraft 90 dager etter at 50 land har ratifisert traktaten. Den vil da være folkerettslig bindende for alle land som er part i avtalen. Foreløpig har 69 land signert traktaten; 19 av disse har ratifisert den.

Ingen av verdens atommakter eller medlemmer av NATO, inkludert Norge, har signert traktaten.

Det er forbudt for partene å utvikle, prøvesprenge, produsere, anskaffe, besitte, lagre, overføre, bruke eller true med å bruke atomvåpen. Partene kan ikke tillate utstasjonering eller utplassering av atomvåpen på sitt territorium.

Land som har atomvåpen, kan enten slutte seg til traktaten etter å ha destruert sine atomvåpenlagre, eller de kan slutte seg til og framlegge for godkjenning en tidsbegrenset plan for hvordan destruksjonen skal skje på en verifiserbar og irreversibel måte og med internasjonale bestemmelser om sikringskontroll.

Alle parter forplikter seg til å overholde sine kontrollavtaler med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA).

FNs generalsekretær skal innen ett år etter at traktaten er trådt i kraft innkalle til en konferanse mellom traktatpartene for å gjennomgå avtalens bestemmelser. Deretter skal slike møter avholdes hvert andre år. Fem år etter at traktaten er trådt i kraft, skal det innkalles til en tilsynskonferanse.

På tilsynskonferansen for Ikkespredningsavtalen i 2000 ble det i sluttdokumentet inkludert et handlingsprogram på 13 punkter for atomnedrustning i samsvar med avtalens artikkel VI. Uenighet om gjennomføringen av dette handlingsprogrammet førte til at det ikke ble vedtatt et sluttdokument på tilsynskonferansen i 2005.

Mot denne bakgrunn ble Den internasjonale kampanjen for å avskaffe atomvåpen (ICAN) etablert i 2007. Det ble avholdt tre mellomstatlige konferanser i 2013 og 2014 om de humanitære konsekvensene av atomvåpen. ICAN koordinerte sivilsamfunnets rolle ved disse konferansene.

FNs generalforsamling vedtok 3. desember 2012 en resolusjon om å etablere en åpen arbeidsgruppe for utarbeidelse av forslag for å fremme multilaterale forhandlinger om atomnedrustning som et bidrag til en verden fri for atomvåpen. Resolusjonen ble vedtatt med stemmetallet 147 for, 4 mot og 31 avståelser. Alle de nordiske land og et flertall av NATO-landene stemte for. Frankrike, Russland, Storbritannia og USA stemte mot, mens Kina avstod.

Arbeidsgruppen avsluttet sitt arbeid i august 2013 uten å komme fram til en samlet og omforent konklusjon om atomnedrustning.

7. desember 2015 vedtok generalforsamlingen en resolusjon om endring av mandatet for den åpne arbeidsgruppen, som skulle fokusere på konkrete og effektive folkerettslige tiltak i arbeidet for en verden fri for atomvåpen. Resolusjonen ble vedtatt med stemmetallene 138 for, 12 mot og 34 avståelser. Det eneste NATO-land som stemte for, var Nederland. Alle de fem erklærte atommakter stemte mot. Et flertall av NATO-landene, samt Finland, avstod, mens Sverige stemte for.

Det var bred støtte i arbeidsgruppen, som hadde tre sesjoner i perioden februar–august 2016, for forhandlinger om et folkerettslig forbud mot atomvåpen.

Sammen med et flertall av FNs medlemsland deltok Norge i arbeidsgruppens første og andre fase.

23. desember 2016 vedtok FNs generalforsamlingen en resolusjon om å sammenkalle til en FN-konferanse i 2017 for å framforhandle «et juridisk bindende instrument om forbud mot atomvåpen». Vedtaket ble fattet med stemmetallet 113 for, 35 mot og 13 avståelser. Sverige stemte for. Alle NATO-landene, unntatt Nederland, stemte mot. Det gjorde også blant annet Russland, mens land som Finland, Kina og Nederland avstod.

FN-konferansen ble ledet av ambassadør Elayne Whyte Gómez fra Costa Rica. Det ble avholdt to sesjoner i mars og juni/juli i 2017. Ingen av de ni atommaktene deltok. Det eneste NATO-landet som var med i forhandlingene, var Nederland.

Forhandlingene ble avsluttet 7. juli 2017 med en traktat om forbud mot atomvåpen, som ble vedtatt med stemmetallene 122 for, én mot og én avståelse. Sverige stemte for, Nederland stemte mot og Singapore avstod.

ICAN var den ledende sivilsamfunnsaktøren i arbeidet for et folkerettslig forbud mot atomvåpen, og ble for dette arbeidet tildelt Nobels fredspris i 2017.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.