En traktat er en alminnelig betegnelse for en folkerettslig avtale (overenskomst) mellom to eller flere stater. Uttrykket traktat brukes, ved siden av konvensjon, i praksis særlig om mer viktige mellomfolkelige avtaler. Andre betegnelser er deklarasjon, protokoll og noteveksling. Traktater kalles bilaterale dersom de er inngått mellom to stater og multilaterale dersom flere stater er parter.Traktater kan være rettssettende, det vil si at de kan fastsette generelle rettsregler som skal gjelde i samkvemmet mellom vedkommende stater, eller de kan ordne enkelte spørsmål mellom to stater.. Hele artikkelen