Skara Brae
En del av restene av steinalderbyen Skara Brae ved Bay of Skaill på Mainland, Orkney Islands.
Skara Brae
Av /NTB scanpix.

Skottlands forhistorie er landets historie i stein-, bronse- og jernalder. Landet ble befolket omkring 12000 fvt., i paleolittisk tid (eldre steinalder). På vest- og nordkysten finnes det flere megalittgraver fra steinalderen. I bronsealderen kom nye folkegrupper til Skottland fra det europeiske kontinentet, og i perioden mellom bronse- og jernalder skjedde det en stor befolkningsøkning. Den eldste folkegruppen i Skottland var sannsynligvis pikterne. I jernalderen, rundt år 80 evt., ble deler av Skottland erobret av romere. På 300- og 400-tallet slo keltere fra Irland seg ned langs vestkysten av Skottland og på øyene utenfor.

Steinalder (ca. 12 000–ca. 2500 fvt.)

De tidligste spor av bosetting i Skottland ble funnet i 2006 ved Howburn Farm i South Lanarkshire. Funnet består av flere tusen gjenstander i flint og kiselskifer, der de eldste stammer fra omkring 12000 fvt. Funnene er altså fra paleolittisk tid (eldre steinalder), og menneskene må derfor ha ankommet Skottland nokså snart etter isbrekappens tilbaketrekning. Arkeologer mener de har jaktet på reinsdyr.

Senere funn finnes fra omkring 8000 fvt., i mesolittisk tid (mellomsteinalder). Disse menneskene levde i nomadiske grupper og livnærte seg som jegere, sankere og fiskere. De bodde dels i huler, dels på åpne boplasser med redskaper ble laget i ben, horn og stein. Flint ble benyttet, men i mindre grad, da det er liten tilgang på dette materialet i Skottland. Gruppene ble gradvis mer bofaste, men kunne fortsatt reise over lange strekninger i kanoer eller skinntrukne vidjebåter.

Permanente bosetninger kjennes i Skottland fra omkring 5000 fvt. i neolittisk tid, men overgangen fra jeger-sankersamfunnet gikk langsomt, og jordbruk ble sannsynligvis ikke den dominerende produksjonsformen før omkring 2000 fvt. Likevel finnes det spor av neolittisk jordbruk og tilhørende bygninger ved Balbridie i Aberdeenshire allerede fra omkring 3800 fvt., og ved Knap of Howar på Papa Westray i Orknøyene fra ca. 3400 fvt.

Fra omkring 3000 fvt. vokser de første landsbyene fram, deriblant Skara BraeOrknøyene og JarlshofShetland. På Skara Brae hadde husene et sentralt åpent ildsted, innendørs toaletter, og slåer på dørene som dermed kunne låses innenfra. På Orknøyene står dessuten Storbritannias eldste hengemonument, de såkalte Steinsetningene ved Stenness fra omkring 3100 fvt.

Kunnskapen om neolittiske kulturer i Skottland kjennes ellers mest fra gravene. Megalittgraver finnes på vest- og nordkysten; på østkysten ble de døde gravlagt enkeltvis i en liten kiste, som ofte er dekket av en haug. Megalittgravene er ofte dekket av imponerende hauger, opptil 70 meter lange, som ved inngangen til selve gravanlegget ofte løper ut i to «horn». Megalittgravenes keramikk er representert ved rundbunnede kar av samme type som kjennes fra Windmill Hill i England. I østkystens enkeltgraver er de karakteristiske leirkarene, såkalte beakers, en undergruppe av klokkebegerkulturen, typisk for De britiske øyer. En annen keramikktype opptrer omtrent samtidig i disse gravene. Det er rikt dekorerte kar av varierende former, såkalte food vessels, som er en ledetype i Englands neolittikum.

Bronsealder (ca. 2500–800 fvt.)

Større endringer skjedde i løpet av det tredje årtusen fvt., med innføringen av metallarbeid. Lokal produksjon av gjenstander i bronse (en legering av tinn og kobber) forutsatte nemlig utbredt handel og import av tinn som, i motsetning til kopper, ikke forekommer naturlig i Skottland.

Funn av food vessels og beakers av leire fortsetter imidlertid i bronsealderen. Bronsegjenstander fra denne periodens tidligste del stammer mest fra depotfunn; det var så å si bare økser som ble laget i det nye materialet, mens dagliglivets redskaper fortsatt var av bein og stein. Smykker, dels i bronse, dels i gull, samt halsbånd i rav og agat er også kjent. De døde ble begravd ubrent i små kister i sterkt sammenbøyd stilling. På dekkhellene finnes noen ganger helleristninger, som skålgroper, konsentriske ringer, båter og øksefigurer. Graven er vanligvis dekket av en haug eller røys, og av og til er den omgitt av én eller flere konsentriske ringer med til dels meget høye, reiste steiner.

I bronsealderens midtre og yngre del er ledeformen innen keramikken den såkalte cinerary urn, som har fått navn etter sin funksjon, nemlig som beholder for brente ben. Likbrenningen blir nå mest alminnelig, og man finner urnene med likrester dels som sekundærgraver i eldre gravhauger og -røyser, dels samlet på større felter under flat mark. Redskaper og våpen i yngre bronsealder oppviser en stor variasjon i former og typer. Også skjold og kjeler i bronse er kjent, likeledes gullsmykker som arm- og halsringer (torques).

I løpet av yngre bronsealder skjer det tilsynelatende en stor befolkningsøkning i Skottland, da man finner flere bosetninger i marginale og mindre fruktbare områder som for eksempel åssider. Dette kan ha sammenheng med økt innvandring sørfra til sørlige deler av Storbritannia fra omkring 1000 fvt., men DNA-studier antyder at de aktuelle gruppene ikke nådde Skottland. Historikere mener likevel at denne innvandringsbølgen har bidratt til spredningen av keltiske språk på De britiske øyer.

Forhistorisk jernalder (ca. 800 fvt.–ca. 500 evt.)

jarlshof
Såkalte wheel house-typen hus fra utsiden, på Jarlshof.
jarlshof
Lisens: CC BY NC SA 3.0

Den viktigste kilden til kjennskapet til jernalderen er boplasser av forskjellige typer, som delvis danner geografisk avgrensede grupper:

  1. Befestede anlegg som er beskyttet med solide, steinbygde murer, ofte på åstopper. Under denne gruppen kommer den såkalte broch, et inntil 12 meter høyt tårn, som omgir en rund plass på 9–12 meter i tverrmål. Disse brochs er igjen omgitt av en ytre befestning, hvor det ofte ligger steinhytter. I Nord-Skottland har de vært benyttet helt til 400–500-tallet evt.
  2. Befestede bosetninger på bakketopper. Bosetningene var som regel landsbyer, men enkelte kunne ha mellom 3000 og 6000 innbyggere slik som Eildon hill. De befestede landsbyene ligner keltiske oppida som finnes i England og Frankrike.
  3. Crannogs, vanligvis et hus som er anlagt midt i en innsjø på en kunstig øy, hvor en landgang fører over til fastlandet.
  4. Underjordiske hus bygd i stein med rund eller hjulformet grunnplan; de er vanligst i den nordlige del av Skottland.

Det er vanskelig å peke på konkrete maktkonstellasjoner i denne perioden, men det kan ha eksistert kongedømmer omkring spesifikke brochs i henholdsvis Shetland og Caithness.

Funn av tallrike håndkverner viser at korndyrking var av stor betydning i denne perioden; dessuten var fe- og hestehold viktige næringsveier. Jernfremstilling var vanlig over hele landet. Leirkarene var fremdeles håndlagede; først på 300-tallet evt. ble dreieskiven kjent. Kar og øser ble ofte laget i kleberstein.

Romertid ca. 80 evt.–ca. 400 evt.

Hadrians mur
Rester av Hadrians mur.
Av .

I år 79 evt. erobret den romerske stattholderen i Britannia, Agricola, de skotske lavland. Lengst i sør fant romerne keltiske stammer, som var innvandret sørfra i det første århundret fvt. Den øvrige befolkningen i Skottland kalte romerne picti («de malte», det vil si «de tatoverte»). Denne befolkningen besto imidlertid av et stort antall forskjelligartede stammegrupper som snakket keltiske språk. Pikterne regnes likevel for det eldste folk vi kjenner i Skottland. DNA-studier tyder på et betydelig slektskap mellom pikterne og dagens befolkning i Skottland, Wales, Nord-Irland og Northumbria.

Etter erobringen bygde romerne en rekke befestninger mellom Firth of Forth og Firth of Clyde. Allerede i 86 evt. ble de likevel tvunget sørover, og i 122 ble Romerrikets grense trukket tilbake til en linje mellom Solway Firth og elva Tyne i dagens Nord-England av keiser Hadrian. Hadrians mur er en kjede av befestninger som ble anlagt langs denne linjen mellom 122–128 evt. Deler av anlegget er fortsatt bevart.

Romernes krigstog i 81–185 evt. mot Skottland innvirket nok på befolkningens levesett, men den romerske okkupasjonen ble aldri fullstendig eller så inngripende som i de sørlige delene av Storbritannia.

Tidlig middelalder ca. 400 evt.–ca. 500 evt.

Perioden mellom 300-tallet og 700- til 900-tallet er uklar. En langsom sentraliseringsprosess ser imidlertid ut til å ha begynt allerede i bronsealderen. Ulike små kongeriker ble etablert i sørvest, mens Piktland skal ha vært inndelt i syv provinser: Fortriu, Fib, Forthriff, Circinn, Fotla, Catt, samt Ce og Fidach. Piktiske bygninger antyder i denne perioden sterkere sosial lagdeling enn i tidlig jernalder.

Borganlegg tyder på urolige tider. Kongeriket Dalriada i nord ble grunnlagt på 400-tallet av skotiske kolonister fra Irland. Etter tradisjonen skal en flåte med 150 mann ha okkupert området ved Argyll. Trolig har innvandrerne fra Irland hatt betydning for den klosteretableringen som skjedde i Skottland og Nord-England av irske munker. På 800-tallet ble det piktiske kongedømmet erobret av Dalriada, og det nye kongedømmet ble kalt Skottland etter skoterne.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Litteratur

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg