Tyne, elv i Storbritannia, England, kommer fra Pennine Range og Cheviot Hills, renner forbi Newcastle og munner ut mellom Tynemouth og South Shields. Dannes av North Tyne og South Tyne. Tynes nedre løp dannet inntil den engelske forvaltningsreformen i 1972 grensen mellom Northumberland i nord og Durham i sør. I North Tyne ligger det store Kielder-reservoaret.