Crannog, (irsk crannóg, 'treverk'), en karakteristisk form for befestede boplasser, omgitt av en palisademur, fra forhistorisk tid i Irland, Skottland og til dels England. Bostedene består av runde flettverkshytter av kvist og leire, og er anlagt på kunstige øyer nær stranden i sjøer og myrer, bygd av tømmerstokker, kvist, leire og stein. Crannog er kjent helt fra yngre steinalder i Irland, men de fleste er anlagt i sen bronsealder og i jernalder. Slike anlegg var i bruk til langt inn i historisk tid.