Gnaeus Julius Agricola, romersk statsmann og feltherre. Han gjorde krigstjeneste i Britannia og var senere kvestor i Asia. Konsul i 77, deretter stattholder i Britannia; under sin 7-årige virksomhet der sikret han romernes herredømme, og takket være ham bredte romersk språk og kultur seg blant britene. Av sjalusi kalte Domitianus ham tilbake ca. 85, og Agricola levde så tilbaketrukket til sin død. Hans svigersønn Tacitus har skrevet hans biografi, som er bevart.