Firth of Forth, fjord i Storbritannia, på Skottlands østkyst, ved munningen av elven Forth, ca. 82 km lang. Sør for fjorden ligger byen Edinburgh; vest for denne fører jernbanebroen Forth Bridge (1889) og veibroen Forth Road Bridge (1964) over fjorden.