Solway Firth, fjord i Irskesjøen, mot nordøst, skiller England fra Skottland, ca. 60 km lang, maks. 35 km bred. Rikt laksefiske. Stor tidevannsforskjell med voldsomme tidevannsbølger.