Skottlands historie begynner med den keltiske stammen skotene som slo seg ned langs vestkysten av Skottland på 300-400-tallet evt. Gjennom middelalderen var Skottland stadig i strid med England. Naboen i sør forsøkte gjentatte ganger å underlegge seg Skottland, og skottene allierte seg med Frankrike. I 1603 ble det sluttet en personalunion mellom England og Skottland, og i 1707 ble unionen til en realunion, kongeriket Storbritannia (The United Kingdom).I moderne tid har Skottland hatt folkeavstemninger om selvstyre (home rule) i 1979 og 1997, og det skotske parlamentet ble etablert i 1999. Hele artikkelen