Varde, betegner som regel oppstablet stein som skal tjene som merke for å markere sti i fjellet, sjømerke ved sjøen, grensemerke, trigonometrisk punkt, vete, (i Bibelen) vakttårn m.m. Moderne varder til sjømerker støpes massive, ofte koniske, i betong og utstyres gjerne med toppmerke. Se også sjømerker.