Rollag

Rollag, kommune i Buskerud fylke, omfatter den sentrale delen av Numedal, fra Fossan i sør til Vergja bru i nord, samt skog- og fjelltraktene på begge sider. Rollag ble opprettet som kommune ved innføringen av det kommunale selvstyret i 1837. Da omfattet kommunen i tillegg til dagens kommune også Nore og Uvdal som da også omfattet Dagali. Sin nåværende utstrekning fikk Rollag i 1858 da Nore og Uvdal (inkludert Dagali) ble utskilt fra kommunen.Rollag grenser i vest til Tinn i Telemark, i nord til Nore og Uvdal, i øst til Sigdal og i sør til Flesberg.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Geir Thorsnæs

Redaktør

Mari Paus

Inneholder 5 artikler:

R

  1. Rollag