Faktaboks

Håkon Meyer

Håkon Ludvig Meyer

Født
11. februar 1896, Kristiania (nå Oslo)
Død
23. oktober 1989, Malmö, Sverige
Virke
Politiker, forfatter og forretningsmann
Familie

Foreldre: Høyesterettsadvokat Ludvig Meyer (1861–1938) og Emma Metz (1859–1940).

Gift 1) 1917 med skuespiller Karin Eugenia Johansson (9.1.1897–9.8.1963), datter av støperimester Wilhelm Johansson (død 1919) og Joanna Källgren (død 1938), ekteskapet oppløst 1928; 2) 1928 med Ingerid Wattne (23.5.1903–9.3.1998), datter av gårdbruker Axel Wattne (1870–1952) og Anne Cathrine Tønnesen (1873–1940), ekteskapet oppløst 1942; 3) med Christina Kullenborg (5.1.1917–12.6.1999), datter av Otto Kullenborg og hustru Svea.

Brorsønn av Nanna Meyer (1863–1958); svoger til Helge Krog (1889–1962).

Håkon Meyer, fotografert i 1921
Av /Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
Lisens: CC BY NC ND 4.0

Håkon Meyer var en norsk politiker. I 1930-årene var han en ledende politiker for Arbeiderpartiet, men under andre verdenskrig meldte han seg inn i Nasjonal Samling (NS) og ble kommissarisk leder for Norsk Kommuneforbund i perioden 1941–1942.

Meyer meldte seg ikke inn i NS fordi han var ideologisk nazist, men fordi han prøvde å holde nazistene utenfor fagbevegelsen. Derfor påtok han seg jobb som kommissarisk leder av Kommuneforbundet. Dette straffet seg etter krigen, da han fikk en hard dom for NS-medlemskapet. Etter landssvikoppgjøret satt han fengslet i tre år.

Bakgrunn

Meyers far Ludvig Meyer gikk konkurs etter eiendomskrakket i Kristiania i 1899, og samtidig ble foreldrene skilt. Håkon Meyers utdannelse ble avsluttet med middelskolen i 1912. En kort tid var han ansatt i en bokhandelHamar, der han lærte å tilegne seg kunnskap på egen hånd. I 1915 meldte han seg inn i Arbeiderpartiet; året etter arbeidet han en tid i bokhandel i Leipzig og lærte tysk. Tilbake i Norge ble han ansatt i Cappelens forlag og i 1920 i Arbeiderpartiets forlag og bokhandel.

Arbeiderbevegelsen

Komintern 1922

Håkon Meyer var sosialist før han meldte seg inn i det fascistiske partiet Nasjonal Samling. Den norske delegasjonen ved Kominterns 4. kongress i Moskva, 1922. Sittende fra venstre: Rolf Hofmo, Emil Stang, Rachel Grepp, Håkon Meyer, Olav Scheflo. Stående fra venstre: Aksel Zachariassen og Oscar Torp.

Av /Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
Lisens: CC BY NC ND 4.0
Deltakerne på Arbeiderpartiets landsstyremøte 1923
Arbeiderpartiets landsstyremøte, 5 til 9. januar 1923. 1. rekke fra v.: Adam Egede-Nissen, Thina Thorleifsen, Jeanette Olsen, Karl Radek (med Edel Bull på fanget), Emil Stang, Christian Holtermann Knudsen, Rachel Grepp og Hallvard Olsen. 2. rekke fra v.: Aksel Zachariassen, Ole O. Lian, Einar Gerhardsen, Olav Scheflo, Håkon Meyer, Ole O. Fremo, Johan Ålberg, Eugene Olaussen, Oscar Nilssen, H. P. Haugli, Alfred Madsen og Alfred Vågnes. 3. rekke fra v.: Olav Vegheim, Rolf Hofmo, Jacob Friis, Kristian Aune, Elias Volan, Oscar Torp, Knut Eng, Martin Tranmæl, Gustav Sundbye og Ole Øisang.
Av /Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark).
Lisens: CC BY NC ND 2.0

I 1921 ble Meyer formann i Arbeidersamfundet i hovedstaden, og fra 1922 til 1927 var han Arbeiderpartiets internasjonale sekretær. Som formann i det Sosialistiske Ungdomsforbunds Oslo-krets var han representant til Kominterns 4. kongress i Moskva. På vegne av den fløyen i Arbeiderpartiet som fulgte Martin Tranmæl, talte Meyer her Komintern-ledelsen midt imot.

Da Arbeiderpartiet ble splittet i 1923, og mindretallet dannet Norges kommunistiske parti, tilhørte Meyer flertallet som sluttet opp om Martin Tranmæls kurs. Men forholdet mellom Meyer og Tranmæl ble aldri godt. Meyers tilknytning til den intellektuelle Mot Dag-kretsen var lite populær i partiledelsen, like lite som hans interesse for moderne litteratur og kunst, for eksempel hans introduksjon av forfatteren Franz Kafka, som han skrev om i tidsskriftet Mot Dag i 1922.

I 1924 ble Meyer sammen med blant andre Einar Gerhardsen dømt til fengsel for å påvirke ungdommen til å nekte militærtjeneste. På dette tidspunktet var Meyer formann i det nystiftede Arbeiderpartiets Ungdomsforbund og med i partiets sentralstyre. Samtidig representerte han partiet i De uavhengige revolusjonære sosialistpartiers internasjonale byrå i Paris. Fra 1929 var Meyer redaktør for Arbeiderpartiets tidsskrift Det 20de Århundre. Samtidig skrev han flere bøker, blant annet om Arbeiderpartiets historie sammen med Halvard Lange. Han var også forretningsfører for Folketeatret og sekretær i Folketeaterforeningen.

Da Arbeiderpartiet fra 1933–1934 la seg på en mer moderat kurs, stod Meyer fortsatt på den revolusjonære linjen. Det førte til at han mistet vervene sine som redaktør av Det 20de Århundre og som formann i Oslo Arbeidersamfund i 1934. Han var også fortsatt motstander av militær opprustning, i motsetning til flertallet anført av Tranmæl. Meyers syn på militæret led nederlag på Arbeiderpartiets landsmøte i 1936. Det bitreste sammenstøtet med Tranmæl kom imidlertid i striden om Sosialistisk Kulturfront og tidsskriftet Kamp og Kultur, som Meyer organiserte sammen med blant andre Olav Dalgard.

Meyer engasjerte seg sterkt for at den landflyktige Lev Trotskij skulle få oppholdstillatelse i Norge. For dette ble han stemplet av Tranmæl med skjellsordet «trotskist».

Nasjonal Samling

Da andre verdenskrig kom til Norge 9. april 1940, ble Meyer i Oslo i motsetning til flertallet i arbeiderpartiledelsen, som fulgte Nygaardsvold-regjeringen på flukt. I Oslo organiserte Meyer den såkalte Fagopposisjonen av 1940 (med henvisning til Fagopposisjonen av 1911), som så på krigen mellom Tyskland og Storbritannia som en imperialistisk stormaktskrig, som arbeiderbevegelsen var best tjent med å forholde seg nøytral til.

Dette standpunktet førte likevel Meyer over til å bli medlem av Nasjonal Samling (NS) i desember 1940. I september 1941 påtok han seg vervet som kommissarisk leder i Forbundet for offentlige yrker. Hans begrunnelse for det var å hindre at fagforeningsfiendtlige NS-elementer fikk kontrollen. Så godt som mulig prøvde han å ivareta medlemmenes sosiale og økonomiske interesser.

Etter konflikt med NS-ledelsen i LO og NS-sosialminister Johan Lippestad fikk Meyer sparken i november 1942. Deretter hadde han lite med NS å gjøre, bortsett fra med sin venn Finn Støren, Vidkun Quislings utenrikspolitiske rådgiver. Han holdt også kontakt med et par SS-offiserer i den tyske Sicherheitsdienst, noe som etter krigen førte til anklager om at han hadde vært tysk «Vertrauensmann» (tillitsmann).

Landsvikoppgjøret og etterkrigstiden

Håkon Meyer og Erling Olsen i rettssalen under landssvikoppgjøret, foto fra 1946
Under landssvikoppgjøret fikk Håkon Meyer en dom på 10 år, senere nedsatt til 8. Han slapp ut av fengsel etter 3 år. På bildet sitter Meyer i midten, Erling Olsen til høyre.
Av /Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
Lisens: CC BY NC ND 4.0

Sammen med to andre ledere i arbeiderbevegelsen som gikk til NS, Halvard Olsen og Erling Olsen, ble Meyer dømt for landssvik i 1946. Hans dom ble 10 år, senere nedsatt til 8. Etter å ha sonet 1/3 av straffen flyttet han til Sverige. I 1952 gav han ut boken Et annet syn. Boken er svært kritisk til rettsoppgjøret, men preges både av saklighet og intellektuell kraft.

I Sverige drev Meyer i årene 1950–1970 importfirmaet AB Sveno. Ved siden av arbeidet han med presse- og forlagsvirksomhet. Som en velholden mann ble han pensjonist i 1970 og døde i 1989.

Utgivelser

Et utvalg

 • Etter dommen, 1921
 • Kunst og klassekamp, 1921
 • Det norske Arbeiderparti 1918–24, 1924
 • Veier, mål og midler, 1927
 • Den første arbeiderregjering, 1928
 • Historieoppfatning og marxisme, 1930 (2. utgave 1934)
 • Den politiske arbeiderbevegelse i Norge, 1931 (2. utgave 1935)
 • De politiske arbeiderinternasjonaler (sammen med Halvard Lange), 1934
 • Bak Moskva-prosessene. Artikler og dokumenter, 1937
 • Arbeiderpartiet 1914–1932, i Halvdan Koht (red.): Det norske Arbeiderpartis historie 1887–1937, bind 2, 1939
 • Teater i Oslo 1942–43, 1944
 • Et annet syn, 1952
 • Fagopposisjonen av 1940, 1970 (kommentar til Knut Aagesens hovedoppgave med samme navn, 1966)

Upublisert materiale

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

 • Pryser, Tore: Klassen og nasjonen 1935–1946, bind 4. av Arbeiderbevegelsens historie i Norge, 1988
 • Pryser, Tore: Arbeiderbevegelsen og Nasjonal Samling, 1991
 • Pryser, Tore: Alltid mot strømmen : bidrag til Håkon Meyers biografi 1896–1989, 2003
 • Pryser, Tore: biograf i Norsk biografisk leksikon, andre utgave (NBL2)
 • Sørensen, Øystein: Fra Marx til Quisling, 1983
 • Aagesen, Knut: Fagopposisjonen av 1940, hovedoppgave UiO, 1966

Faktaboks

Håkon Meyer
Historisk befolkningsregister-ID
PFd00126101989M15018

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg