Faktaboks

Johan Lippestad

Johan Andreas Lippestad

Født
19. desember 1902, Kristiania (nå Oslo)
Død
7. november 1961, Oslo
Virke
NS-politiker
Familie

Foreldre: Spesialskoledirektør Johan Anton Lippestad (1844–1913) og Johanne («Hanna») Karoline Elisabeth Sissenère Larsen (1860–1913).

Gift med Elsa Petra Bredsdorff (1896–1990), datter av Pär Schiller (død 1895) og Signe Råde (død 1920).

Brorsønn av Emma Hjorth (1858–1921).

Arbeidstjenestens samling på Universitetsplassen ved Universitetets aula
Sentrale NS-politikere under Nasjonal Samlings Arbeidstjenestes parade på Karl Johans gate, oktober 1941. På første rad står blant andre Axel Stang (nummer to fra venstre), Vidkun Quisling og Gulbrand Lunde. På andre rad, bak Quisling, står Johan Lippestad (i sivile klær). Til høyre for ham står Karl Marthinsen og Sverre Riisnæs.
Quisling og NS-regjeringen

Vidkun Quisling og flere av ministrene i hans regjering, fotografert i 1942 eller 1943. Første rekke fra venstre: Quisling, Albert Viljam Hagelin, Kjeld Stub Irgens, Ragnar Skancke og Tormod Hustad. Bakre rekke fra venstre: Sverre Riisnæs, Jonas Lie, Axel Stang, Johan Andreas Lippestad og Eivind Blehr.

Av /Riksarkivet.

Johan Lippestad var en norsk politiker for Nasjonal Samling (NS). Han var partiets organisasjonssjef og «sosialminister» i Vidkun Quislings regjering under andre verdenskrig. Fra oktober 1944 var han sammen med Jonas Lie ansvarlig for tvangsevakueringen av Finnmark.

Ved landssvikoppgjøret i 1946 ble Lippestad dømt til livsvarig tvangsarbeid, men slapp ut i 1956.

Bakgrunn

Lippestad kom fra en familie som var dypt engasjert i åndssvakeomsorgen. Faren, Johan Anton Lippestad, var skoledirektør og leder av spesialskolen Torshov Institutt i Kristiania. Begge foreldrene døde da Johan var bare 10 år, og han flyttet til sin nesten 20 år eldre bror Rolf, som var bestyrer av Skjetlein landbruksskole i Trøndelag.

Lippestad tok examen artium i Kristiania i 1921. Etter videreutdanning ved Kristiania Handelsgymnasium studerte han ved handelshøyskoler i Frankrike og Tyskland. Etter et par år i bankvirksomhet fikk han arbeid hos Røwde & Co., og i 1928 gikk han inn i P.M. Røwdes firma Askim Gummivarefabrikk, ble kontorsjef og siden en avholdt soussjef og prokurist.

Andre verdenskrig

Kretsfører og organisasjonssjef i Nasjonal Samling

I august 1940 meldte Lippestad seg inn i NS og ble partiets kretsfører i Askim. Samtidig fikk han avskjed av Røwde, til tross for at flertallet av de ansatte bad for ham. Da NS i løpet av ett år vokste fra noen hundre til 30 000 medlemmer, ble behovet for en profesjonell administrasjon påtrengende.

Som NS’ riksorganisasjonssjef fra mars 1941 fikk Lippestad ansvaret for partiets organisasjonsavdeling, som holdt til i partihuset i Rådhusgata 19 i Oslo. Der satt også den parallelle tyske Aufsichtsverwaltung, den såkalte Einsatzstab Wegner, for å bistå det uerfarne norske partiets ledelse under den planlagte vekst frem til et statsbærende parti; dette mente man ville være nådd med 100 000 medlemmer. Lippestad var en effektiv leder. De rundt 55 000 som i løpet av årene 1940–1945 meldte seg til NS, møtte en partiorganisasjon så profesjonell og velsmurt som aldri tidligere var sett i Norge.

Sosialminister

I september 1941 etterfulgte Lippestad Birger Meidell som kommissarisk statsråd for Sosialdepartementet, og han fortsatte som sosialminister i Vidkun Quislings regjering fra februar 1942. Lippestad var ingen pådriver under forsøkene på å ensrette arbeidslivet etter fascistisk-korporativt mønster, og han motarbeidet tyske påtrykk for økt arbeidskraftmobilisering.

Som kommissarisk leder av Norsk Arbeidsgiverforening holdt han lav profil. I stedet gikk han inn for sosiale reformer og fikk gjennomført forordningen om krigspensjonering av 1941 og lov om barnetrygd av 1944 – som uten endringer ble vedtatt av Stortinget i 1946. Mot slutten av okkupasjonen ble det også truffet tiltak for å bekjempe den massearbeidsløsheten som Lippestad så for seg når de 150 000 norske tyskerarbeidere ville miste jobben hos Wehrmacht.

Også innad blant ministrene stod Lippestad på den moderate siden. Han deltok både i innenriksminister Albert Hagelins «augustopprør» mot okkupasjonsmakten i 1943 og i finansminister Fredrik Prytz’ aksjon for å få den tyske okkupasjonen hevet i 1944. Han ble satt på den utsatte post som medlem av granskingsutvalget vedrørende minister Hagelins påståtte økonomiske utroskap i 1943, og høsten 1944 ble han innsatt som stedfortredende styresmann for Finnmark og Nord-Troms under politiminister Jonas Lie. Dette var en formidabel utfordring, da den norske innsatsen ble helt tilsidesatt av tyskernes tvangsevakuering og nedbrenning av landsdelen, mens Lippestad med ansvaret for Troms i realiteten stod maktesløs.

Overgivelse

7. mai 1945 deltok Lippestad i delegasjonen til Eda ved svenskegrensen for å møte den norske hjemmefronten i et forsøk på å få til et felles gjennomført regimeskifte. Om kvelden 8. mai var han Quisling-regjeringens utsending til hjemmefront-myndighetene i Møllergata 19, der han forsøkte å forhandle frem en ærefull internering for Quisling. Begge forsøk mislyktes. Sammen med ministerpresidenten og de andre regjeringsmedlemmene måtte Lippestad overgi seg betingelsesløst om morgenen 9. mai. I 1946 ble han dømt til livsvarig tvangsarbeid, men slapp ut 1956.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Biografisk katalog og arkiv, Nasjonalbiblioteket
  • Bjorvand, Einar: Vi gir oss ikke. Askim under okkupasjonen 1940–45, bind 3 av Askim bygdehistorie, Askim 1994
  • Bohn; Robert: Reichskommissariat Norwegen. «Nationalsozialistische Neuordnung» und Kriegswirtschaft, München 2000
  • Dahl, Hans Fredrik: Vidkun Quisling. En fører for fall, 1992
  • Dahl, Hans Fredrik: biografi i Norsk biografisk leksikon, andre utgave (NBL2)
  • L-sak 3802, Riksarkivet
  • Sørensen, Øystein: Solkors og solidaritet, 1991
  • Sørensen, Øystein: biografi i Norsk krigsleksikon, 1995

Faktaboks

Johan Lippestad
Historisk befolkningsregister-ID
pf01036392161461

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg