Erling Olsen var en norsk NS-politiker og fagforeningsleder. Olsen var en av de mest kjente fra arbeiderbevegelsen som sluttet seg til Nasjonal Samling. Han var med i Mot Dag og var ansatt som sekretær i Norsk Kommuneforbund ved krigsutbruddet. Etter at NS-styret overtok kontrollen med Landsorganisasjonen i september 1941, ble Olsen stedfortredende LO-leder. Han ble imidlertid avsatt ved utgangen av 1942, blant annet på grunn av samarbeidsproblemer med den kommissariske LO-lederen Odd Fossum. Olsen holdt siden en lav profil. Han ble dømt til sju års tvangsarbeid i 1946.