Arbeidernes ungdomsfylking, landsmøte
Landsmøte i Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF), Folkets Hus, Oslo 1937.
Av /Oslo Museum.
Lisens: CC BY SA 4.0

Arbeidernes ungdomsbevegelse omfatter en rekke politiske ungdomsorganisasjoner innenfor norsk arbeiderbevegelse. De første ungdomsorganisasjonene ble grunnlagt på begynnelsen av 1900-tallet. De fleste har vært tilknyttet Arbeiderpartiet, og har ofte vært et radikaliserende element for moderpartiet.

Den viktigste arbeiderungdomsorganisasjonen i Norge er Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF), som ble stiftet i 1927 og i dag er Norges største ungdomsparti.

Norges social-demokratiske ungdomsforbund

Norges Social-Demokratiske ungdomsforbund

Noen av representantene til Norges Social-Demokratiske ungdomsforbunds landsmøte på Hamar i 1914. Nummer fire fra høyre (halvt skjult bak den eneste kvinnen) står Martin Tranmæl. Nummer to fra høyre er Eugene Olaussen, lengst til høyre står Hjalmar Dyrendahl, som ble AUFs første leder i 1927.

Av /Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.
Lisens: CC BY NC ND 4.0
Klassekampen 3. februar 1923
Avisa Klassekampen var organ for flere av gruppene i arbeidernes ungdomsbevegelse fra 1909 til 1940.

Den første sammenslutningen for arbeiderungdom i Norge var Kristiania soscialdemokratiske ungdomslag, stiftet i 1900 av folk med tilknytning til Arbeiderpartiet. I 1903 ble Norges social-demokratiske ungdomsforbund dannet med 7 tilsluttede lag. Anarkistiske og syndikalistiske tendenser gjorde seg sterkt gjeldende i lagene, og indre diskusjoner, blant annet om forholdet til den reformistiske ledelsen i Arbeiderpartiet, førte til flere sprengninger. En periode i 1909 konkurrerte tre forbund, men ingen av dem hadde så stor tilslutning at de spilte noen større politisk rolle. Først fra 1911 fikk forbundet fastere form og økte sitt medlemstall, selv om medlemsstokken skiftet raskt.

I samarbeid med Fagopposisjonen av 1911 ble Norges social-demokratiske ungdomsforbund en retningsbevegelse som så det som sin oppgave å gjøre hele den norske arbeiderbevegelsen mer revolusjonær. Forbundet la i denne perioden særlig vekt på antimilitarisme og religionskritikk. Dets organ, Klassekampen, med Eugène Olaussen som redaktør i perioden 1911–1921, bekjempet med et voldsomt språk arbeiderbevegelsens reformistiske ledere.

Under den første verdenskrig var Norges social-demokratiske ungdomsforbund med i Zimmerwaldbevegelsen. I begynnelsen av 1918 var det aktivt med på å organisere arbeider- og soldatrådsbevegelsen, og i det hele på å drive frem gjennombruddet for den revolusjonære retningen innenfor hele arbeiderbevegelsen. Under partistriden i Det norske Arbeiderparti stod ledelsen i Norges social-demokratiske ungdomsforbund helt på Den kommunistiske internasjonales side.

Norges kommunistiske ungdomsforbund

I 1921 tok Norges social-demokratiske ungdomsforbund navnet Norges kommunistiske ungdomsforbund (NKU), som ved partisplittelsen i 1923 fulgte Norges Kommunistiske Parti. Siden 2006 kaller ungdomsforbundet seg for Ungkommunistene i Norge.

Venstrekommunistisk ungdomsfylking og Norges sosialistiske ungdomsforbund

Det norske Arbeiderparti dannet i 1924 sin egen ungdomsorganisasjon, som tok navnet Venstrekommunistisk ungdomsfylking for å understreke at bruddet med Den kommunistiske internasjonale ikke betydde brudd med revolusjonære prinsipper.

Fra 1921 fantes også Norges sosialistiske ungdomsforbund, tilsluttet Norges sosialdemokratiske arbeiderparti.

Arbeidernes Ungdomsfylking

AUF
Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) på vei til ungdomsleir i Danmark, 1947.
AUF
Av /Oslo Museum.
Lisens: CC BY SA 4.0

Da Arbeiderpartiet og sosialdemokratene i 1927 gikk sammen, slo ungdomspartiene seg sammen til Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF), som i 1929 ble formelt tilknyttet partiet. NKU mistet deretter de fleste av sine medlemmer til AUF.

Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom og deres forløpere

SUF (m-l)
SUF var SFs ungdomsparti frem til 1969, da de brøt med dem etter landsmøtet i februar. Bildet viser SUF-medlemmer under landsmøtet som sitter på gangen og selger Klassekampen, Ungsosialisten og Maos lille røde. Tron Øgrim i midten (mot personen med ryggen til), Ole Kopreitan lengst til høyre. Februar 1969.
Av /NTB.
Rød Ungdom
SUF-ml skiftet i 1973 navn til Rød Ungdom. Bildet viser det nye sentralstyret fra 1973. Fra venstre: Grethe J. Knudsen, Helge Øgrim, Hilde Haugsgjerd og Aksel Nærstad.
Av /NTB.

Sosialistisk Ungdomsforbund (SUF) ble stiftet i 1963 som ungdomsorganisasjonen til Sosialistisk Folkeparti (SF). Her fikk en revolusjonær retning orientert mot Kina og Albania etter hvert overtaket, noe som førte til at forbundet i 1969 brøt med partiet og skiftet navn til Sosialistisk Ungdomsforbund (marxist-leninistene), forkortet SUF (m-l). Dette var partiuavhengig fram til 1973, da det sluttet seg til det nystartede Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene) og endret navn til Rød Ungdom. Rød Ungdom er siden 2007 ungdomsorganisasjonen til partiet Rødt.

I 1970, året etter at SUF brøt med SF, ble Sosialistisk Folkepartis Ungdom opprettet, tilknyttet partiet. Da partiet Sosialistisk Venstreparti ble dannet i 1975, endret ungdomspartiet navn til Sosialistisk Ungdom.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg