Faktaboks

Lev Trotskij

Lev Davidovitsj Trotskij, egentlig Lev Bronsjtejn

engelsk Leon Trotsky

Uttale
trˈåtskij
Født
7. november 1879, Bereslavka (tidl. Janivka), Det russiske imperiet (nå i Ukraina)
Død
21. august 1940, Coyoacán, Mexico
Levetid - kommentar
Ifølge den julianske kalender, som ble brukt i Russland fram til kalenderreformen i 1918, ble han født 26. oktober 1879.

Lev Trotskij. Foto fra ca. 1920.

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Trotskij til høyre for talerstolen der Lenin taler ved Bolsjojteateret i Moskva i 1920. Bildet har blitt et klassisk eksempel på bildemanipulering, ettersom Trotskij ble retusjert bort fra bildet under stalintiden.

.
Lisens: fri

Lev Trotskij var en revolusjonær politiker og marxistisk teoretiker, som ble en av de sentrale aktørene i Den russiske revolusjon.

Bakgrunn

Trotskij var sønn av en jødisk nybyggerbonde fra Ukraina, og fikk sin utdannelse ved et gymnas i Odesa. Kort etter eksamen ble han imidlertid arrestert for politisk virksomhet og forvist til Sibir. I 1902 klarte han å unnslippe på et falskt pass (på navnet Trotskij, som han siden beholdt), og levde deretter som yrkesrevolusjonær. Han dro til London, og sluttet seg her til Iskra-gruppen rundt Plekhanov og Lenin. På den sosialdemokratiske partikongress i 1903 helte han nærmest til det mensjevikiske standpunkt.

Den russiske revolusjon

Trotskij vendte tilbake til Russland i revolusjonsåret 1905, var med på å organisere demonstrasjoner og streiker i St. Petersburg og ble etter hvert formann i byens arbeiderråd (sovjet). Sammen med andre av sovjetets medlemmer ble han arrestert og i 1907 dømt til livsvarig forvisning til Sibir, men allerede samme år flyktet han på ny og slo seg ned i Wien. Her arbeidet han blant annet som krigskorrespondent under balkankrigene i 1912–1913, og han utformet også sin tese om den «permanente revolusjon»: mens både Lenin og mensjevikene hevdet at det tilbakeliggende Russland ikke alene ville kunne gjennomføre en sosialistisk revolusjon, mente Trotskij at en russisk omveltning ville utløse en revolusjonsbølge i det industrialiserte Vesten.

Etter utbruddet av første verdenskrig i 1914 drog Trotskij til Paris. Han deltok i 1915 på konferansen i Zimmerwald, og ble på grunn av sin kampanje mot krigføringen utvist fra Frankrike i 1916. Etter noen få måneder i USA, klarte han i mai 1917 å komme seg tilbake til Russland, der han sammen med blant annet Lunatsjarskij ledet en gruppe kalt Mezjrajontsy. Etter julidemonstrasjonene satt Trotskij i fengsel noen uker, og i denne perioden ble hans gruppe opptatt i bolsjevikpartiet og Trotskij selv innvalgt i sentralkomiteen. Etter å ha blitt løslatt i september ble han valgt til formann for Petrograd-sovjetet.

Trotskij ledet også partiets revolusjonære krigsråd, som hadde det direkte oppsyn med gjennomføringen av bolsjevikenes maktovertakelse under oktoberrevolusjonen 7. november 1917.

Sovjetunionens nestleder

Lev Trotskij
Lev Trotskij inspiserer en avdeling av Den røde armé. Etter seieren i borgerkrigen befestet kommunistpartiet sin maktposisjon og styrte Sovjetunionen i nærmere sytti år.
Lev Trotskij
Av /Kunnskapsforlagets arkiv ※.

Etter maktovertakelsen ble han folkekommissær for utenrikssaker, og han ledet de avgjørende fredsforhandlinger med tyskerne i Brest-Litovsk i januar 1918. Da Brest-Litovsk-freden var blitt ratifisert i mars, trakk Trotskij seg tilbake som utenrikskommissær, men ble straks utnevnt til krigskommissær. I denne stillingen viste han handlekraft og store organisatoriske evner. Han organiserte den nye Røde hær og førte den selv i felten. I løpet av borgerkrigen ble han den unge sovjetstatens mest kjente leder nest etter Lenin selv, og han hadde en tid stor innflytelse i partiledelsen. Da opprøret i marinebasen i Kronstadt i 1921 ble slått ned, var det Trotskij som førte kommandoen.

Under Lenins sykdom i 1922–1924 dannet imidlertid Zinovjev, Kamenev og partiets nyoppnevnte generalsekretær Stalin en «trojka» som klarte å isolere Trotskij i politbyrået. Etter Lenins død ble trojkaen splittet i 1925; Zinovjev og Kamenev ble utmanøvrert av Stalin og de søkte en forståelse med Trotskij. De kritiserte Stalin for opportunisme i forholdet til bøndene og arbeiderbevegelsen i andre land, særlig i forbindelse med Stalins tese om «sosialisme i ett land».

Avsatt og forvist

Lev Trotskij i Norge
Lev Trotskij (foran, t.v.) fotografert på Sørlandet i Norge, august 1936. Trotskij ble utvist fra Sovjetunionen i 1929. Han levde siden i eksil, blant annet i Norge fra juni 1935 til desember 1936.
Lev Trotskij i Norge
Av /NTB.

I januar 1925 ble Trotskij avsatt som krigskommissær, høsten 1926 ble han fjernet fra politbyrået og i oktober 1927 fra sentralkomiteen. På partiets 15. kongress i desember samme år ble hele den «trotskistiske» gruppe utstøtt fra partiet, og Trotskij ble selv sendt i forvisning til Alma-Ata (nåværende Almaty).

I januar 1929 ble han deportert fra Sovjetunionen, og levde resten av sitt liv i eksil, først i Tyrkia, deretter i Frankrike og fra juni 1935 i Norge. Her ble han utvist 1936, offisielt fordi han hadde brutt forutsetningen for oppholdet ved å drive politisk virksomhet, men i virkeligheten på grunn av sterkt sovjetisk press. Deretter fikk han asyl i Mexico, der han oppholdt seg til han i august 1940 ble myrdet av en sovjetisk agent. Før dette hadde Trotskij i 1938 etablert Den fjerde internasjonale, som et motstykke til den stalinistiske Komintern.

Ettermæle

Trotskij var kunnskapsrik, og en ypperlig skribent og besnærende taler, både på massemøter og overfor et intellektuelt publikum. Han var også en glimrende administrator, men kunne vekke motvilje ved arroganse. Hans litterære produksjon var meget omfangsrik, og omfattet blant annet The History of the Russian Revolution (3 bind, 1932–1933), My Life (norsk oversettelse Mitt liv, 1935), og hans to viktigste polemiske skrifter mot Stalin og stalinismen, The Revolution Betrayed (1937) og Stalin. An Appraisal of the Man and His Influence (1941).

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Deutscher, Isaac: The prophet armed : Trotsky, 1879-1921, 1954
  • Deutscher, Isaac: The prophet unarmed : Trotsky, 1921-1929, 1959
  • Deutscher, Isaac: The prophet outcast : Trotsky, 1929-1940, 1963
  • Høidal, Oddvar: Trotskij i Norge : et sår som aldri gror, 2009
  • Thatcher, Ian D.: Trotsky, 2003

Kommentarer (2)

skrev Simen Olsen

I en av bildetekstene står det "Trotskij til høyre for talerstolen der Lenin taler i St. Petersburg i 1920." I SNL artikkelen om Vladimir Lenin står det under et tilsvarende bilde at bildet er tatt foran Bolsjojteateret i Moskva. Ved nærmere ettersyn er det sistnevne som er korrekt.

svarte Ida Scott

Takk for observant kommentar! Teksten er nå endra. Vennlig hilsen Ida Scott, redaksjonen.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg