Gotlandssau, svensk sauerase som holdes spesielt for pelsskinnproduksjon. Rasen stammer fra gotlandske utegangersauer. Hardfør. Pelsen har utpregede lokker med god glans, ren grå farge fra lys til mørk. Den klippes ned til 10–20 mm høyde og brukes til pelser og luer. I Norge er gotlandssauen med og danner norsk pelssau.