Klokkestøpul, frittstående, tårnlignende byggverk for kirkeklokker, oppført i tre, i Norge i forbindelse med en rekke av de middelalderske stavkirker. Bare den ved Borgund stavkirke synes å være fra middelalderen, de øvrige er yngre. Det samme gjelder for de mange svenske klokkestøpuler, selv om flere av dem viser sammenheng med eldre tradisjoner. I Sverige var klokkestøpuler et vanlig ledd ved kirkebygg så sent som på 1700-tallet.