Mergel, kalkholdig leire. Inneholder vanligvis 25–75 % kalsiumkarbonat. Kan inneholde dolomitt istedenfor kalsiumkarbonat. Mergel ble tidligere brukt som jordforbedringsmiddel.