I en kirke er skipet hovedrommet, den delen der menigheten oppholder seg. Ved store anlegg, særlig de gotiske, kan skipet av tekniske grunner være delt opp av langsgående søylerekker. Da vil det være et bredt og høyt midtskip som er flankert av to eller fire lavere og smalere sideskip (se basilika). Mellom hoved- eller langskipet og koret i kirken finnes det ofte også et tverrskip, slik at grunnplanet danner et kors.