Fjord

Faktaboks

Landareal
1 144 km²
Innbyggertall
2 592
Administrasjonssenter
Sylte
Fylke
Møre og Romsdal
Målform
nynorsk
Kommunenummer
1578
Høyeste fjell
Puttegga (1999 moh.) på grensa til Rauma

Artikkelstart

Fjord er en kommuneSunnmøre i Møre og Romsdal fylke. Kommunen ligger omkring Norddalsfjorden/Tafjorden, en av Storfjordens indre armer, med fjelltraktene innenfor, likeledes begge sider av Storfjorden utenfor Stordal tettsted, samt Stordalen og fjelltraktene omkring på østsiden av fjorden.

Som del av en landsomfattende kommunereform ble Fjord kommune opprettet i 2020 ved sammenslåing av de to tidligere kommunene Norddal og Stordal.

Fjord grenser etter dette i nordøst og øst til Rauma, i sørøst til Skjåk kommune i Innlandet, i sørvest og vest til Stranda, i nordvest til Sykkylven og Ålesund og i nord til Vestnes.

Natur

Berggrunnen i Fjord består av ulike typer gneis av grunnfjellsalder, sterkt påvirket av den senere kaledonske fjellkjedefoldingen (kaledonske orogenese). På sørsiden av Norddalsfjorden/Tafjorden og innenfor botnen av Tafjord, likeledes nederst i Valldalen, er det innslag av ultramafiske bergarter (bergarter dannet under høyt trykk), blant annet olivin (dunitt) og eklogitt. På vestsiden av Storfjorden har dyperuptiver trengt gjennom gneisen; her forekommer blant annet øyegneis. Etter at den skandinaviske landblokken ble hevet i tertiær, har erosjonskreftene, ikke minst gjennom istidene, gravd langs strøk- og bruddlinjene i berggrunnen: Dette har resultert i et forgrenet system av dype daler og fjorder mellom høye og bratte fjellpartier.

De viktigste dalene som skjærer seg fra fjorden inn mellom fjellene, er: Stordalen østover fra Stordalsvika i Storfjorden, Eidsdalen og Norddal på sørsiden og Valldalen på nordsiden av Norddalsfjorden og dalen med grenda Tafjordved botnen av Tafjorden. Fjellområdene hever seg mot øst og når 1999 meter over havet på Puttegga (Pyttegga) på grensen til Rauma i sørøst, fylkets høyeste fjell. Av Fjord kommunes areal ligger 78 prosent mer enn 600 meter over havet.

Bosetning

Bosetningen i Fjord er i vesentlig grad konsentrert til fjordsidene og munningen og de nedre delene av de store dalførene. Av kommunens befolkning bor 31 prosent i nedre del av Stordalen med tettstedet Stordal ved utløpet av Stordalselva og seks prosent i tidligere Stordal kommune for øvrig (2019). I tidligere Norddal kommune bor i alt 63 prosent av folkemengden i Fjord, hvorav 36 prosent i Valldalen inkludert Linge, Muri og Sylte (kommunesenter) ved fjorden, 18 prosent i Eidsdalen/Norddal og ni prosent i Tafjord/Fjørå (2019).

De store fjellstrekningene som utgjør kommunens nordre, søndre og ikke minst østre deler, likeledes vestbredden av Storfjorden, er ubebodde.

Fjord kommune har bare ett tettsted, Stordal med 329 innbyggere (2019). Dette gir den sammenslåtte kommunen en tettstedsandel på bare 13 prosent, mot 73 prosent i fylket som helhet (2019).

Befolkningen i Fjord har i et langtidsperspektiv vist nedgang, og folketallet i 2019 (2592 innbyggere) lå 27 prosent lavere enn i 1946 (3530 innbyggere). I tiårsperioden 2009–2019 viste folkemengden en gjennomsnittlig årlig nedgang på 0,7 prosent, mot en vekst på gjennomsnittlig 0,7 prosent årlig for fylket som helhet.

Næringsliv

Jordbruket er av stor betydning i Fjord, og primærnæringene omfatter vel 12 prosent av kommunens arbeidsplasser (2019); næringen betyr mest i tidligere Norddal kommune. Jordbruket er basert på et variert husdyrhold, særlig av storfe, sau og geit, og det drives atskillig hagebruk. Klimaet er for eksempel velegnet for frukt- og bærdyrking flere steder i kommunen, og det drives adskillig jordbærdyrking.

Etter offentlig administrasjon og tjenesteyting er bygge- og anleggsvirksomhet og kraft- og vannforsyning/renovasjon viktigste næringen i Fjord målt som andel av arbeidsplassene. Denne næringen har 17 prosent av kommunens arbeidsplasser, 22 prosent inkludert industri/bergverk (2019). I industrien er møbel- og næringsmiddelindustrien viktigste bransjer med henholdsvis 53 og 23 prosent av industriens sysselsetting (2019). Sistnevnte er basert på blant annet en betydelig foredling av bær i Valldal. Øvrig industri er stort sett verkstedindustri.

Kommunen har adskillig turisttrafikk, og dette avspeiles i andelen av arbeidsplassene i varehandel og overnattings- og serveringsvirksomhet som har 16 prosent av kommunens arbeidsplasser (2019). Om sommeren er det stor turisttrafikk, og det finnes en rekke turistanlegg i kommunen. Valldalselva har et godt laksefiske. Stordal Alpinsenter ligger på Overøye inne i Stordalen.

Ved Valldalselvas munning ligger Muritunet, et rehabiliteringssenter innen spesialisthelsetjenesten med tilbud til pasienter med ortopediske inngrep, revmatiske og nevrologiske tilstander, lettere grad av hjerneslag, slitasjesykdommer og -skader, kronisk smerter og hjerte- og lungesykdommer.

Fjord er den nest største kraftkommunen i Møre og Romsdal og har per 2019 en samlet maksimal ytelse på 286 MW og en midlere årsproduksjon på 1313 gigawattimer (GWh). Det er 14 kraftverk i kommunen, hvorav 13 i tidligere Norddal kommune. Kraftverkene med høyest midlere produksjon er Tafjord 4 (i drift fra 1968), Tafjord 5 (1982) og Tafjord 2 (1952). Tafjordvassdraget er i stor grad bygget ut, og får også overført vann fra andre vassdrag.

Av Fjord kommunes bosatte yrkestakere i 2019 hadde 29 prosent arbeid utenfor kommunen, ni prosent i Ålesund, seks prosent i Stranda og i alt sju prosent i de øvrige Sunnmørskommunene.

Samferdsel

Fylkesvei 63 fører fra Åndalsnes over fjellet og ned Valldalen (Trollstigveien) og ut langs Norddalsfjorden til Linge fergeleie vest for kommunesenteret Sylte. Veien fortsetter fra Eidsdal på sørsiden av Norddalsfjorden over fjellet til Geiranger (Ørneveien), deretter opp til Langefonn på riksvei 15 (Strynefjellsveien Otta-Stryn-Måløy). Trollstigveien, som er Nasjonal turistvei, er vinterstengt. Fra Sylte fører fylkesvei 5928 innover langs Norddalsfjorden via Fjørå til Tafjord.

Fra Linge på fylkesvei 63 fører fylkesvei 650 videre utover langs Norddalsfjorden/Storfjorden til Liabygda i Stranda og videre via Stordalen/Rødsetdalen til kommunens eneste tettsted, Stordal. Herfra fortsetter fylkesvei 650 langs fjorden til Sjøholt der E39 går videre til Ålesund. Fergeleiet Gravaneset i Liabygda har ferge over Storfjorden til Stranda tettsted (fylkesvei 60).

Historikk og kultur

Ytste Skotet, som er en fjellgård 225 meter over havet på den vestre og i dag ubebodde siden av Storfjorden, har et komplett gårdstun og et velholdt kulturlandskap med røtter tusen år tilbake i tid. I Valldal kan man se sikksakkstripen i fjellet som ifølge overleveringen skal være «sjøormen» som Olav den hellige kastet i fjellveggen. Sikksakkstripen er en stripe kvarts i gneisveggen.

Stordal gamle kirke er en åttekantet trekirke fra 1789, kalt «Rosekyrkja» på grunn av sin rike innvendige dekor. Den eies av Fortidsminneforeningen og utgjør en del av Stordal bygdetun. Her avholdes årlige kulturarrangementer, «Kyrkjehola kulturbeite». Norddal kirke er en åttekantet tømmerkirke i barokkstil, bygd 1782. Sylte kirke i Valldal er en tømret langkirke i empirestil, bygd 1863.

Steinraset i Tafjord i 1934 er blant de største naturkatastrofene her i landet. Raset forårsaket flodbølger i fjorden som krevde 40 menneskeliv i selve Tafjord og i Fjøro lenger ute ved fjorden.

I Sylte kommer avisen Storfjordnytt ut én gang i uken.

Administrativ inndeling og offentlige institusjoner

Fjord kommune hører til Møre og Romsdal politidistrikt, Møre og Romsdal tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i regionrådet Sunnmøre regionråd.

Fjord kommune svarer de to soknene Stordal og Norddal i Nordre Sunnmøre prosti (Møre bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Fjord til Søndmør fogderi i Romsdals amt.

Delområder og grunnkretser i Fjord

For statistiske formål er Fjord kommune inndelt i to delområder med til sammen 22 grunnkretser:

Stordal: Dyrkorn, Skotet, Stordal sentrum, Midtbust og Moe.

Norddal: Muri, Sylte, Uri, Gjerde, Alstad, Fjørå, Tafjord, Dalsbygda, Eide, Rønneberg, Ytterdal, Høgstolen, Langfjelldalen, Breidfjellet, Neskopptindane, Illstigfjellet og Svartegga.

Av grunnkretsene utgjør Skotet i delområde Stordal og de seks sistnevnte grunnkretsene i delområde Norddal ubebodde fjelltrakter.

Navn

Fjord er valgt som navn på den nye kommunen selv om Språkrådet frarådet navnet, siden det ikke er et stedsnavn. Navnet har sammenheng med beliggenheten; begge de tidligere kommunene er typiske fjordkommuner.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg