Fjord er ein kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke. Kommunen ligg omkring Norddalsfjorden og Tafjorden med fjelltraktene innanfor, begge sider av Storfjorden utanfor Stordal tettstad, og dessutan Stordalen og fjelltraktene omkring på austsida av fjorden. Som del av den landsomfattande kommunereforma blei Fjord kommune oppretta i 2020 ved samanslåing av dei to tidlegare kommunane Norddal og Stordal. Hele artikkelen