Faktaboks

Storfjordnytt

Norddal Bygdeblad (1979–1989)

Offisielt namn
STORFJORD BLADLAG AS
Organisasjonstype
Aksjeselskap
Forretningsadresse
Valldal
Dagleg leiar
Britt Ingunn Maurstad
Styreleiar
Else Ragni Yttredal
Logo
Logo
Av .
Lisens: Avgrensa gjenbruk

Storfjordnytt er ei vekeavis med kontor i ValldalSunnmøre. Ho kjem ut i papirformat kvar torsdag, og elles som dagleg oppdatert nettavis. Avisa er lokalavis for Fjord kommune, og dessutan for ein del av Stranda kommune. Storfjord Bladlag AS er eigarselskapet.

Historie

Storfjordnytt på Indre Sunnmøre er ei av dei små lokalavisene som kom til i 1970-åra, og som har overlevd på dugnadsånd og sterkt lokalt engasjement. Avisa var i starten berre tenkt for Norddal kommune, men det vart avgjerande at også Stordal blei ein del av dekningsområdet i 1989.

Norddal Bygdeblad

Bygda Valldal i dåverande Norddal kommune (no Fjord kommune) fekk si eiga avis hausten 1979 med namnet Norddal Bygdeblad. I løpet av få veker hadde 130 lokale småaksjonærar teikna seg for 13 000 kroner i aksjekapital for tiltaket. I første utgåva av Norddal Bygdeblad skreiv bladstyrar Terje Linge at han håpa at avisa skulle bli møteplassen som han følte heimeverande og utflytta norddalingar mangla. Linge ville at avisa skulle bli «ei støtte for bygdekulturen, for nynorsken og for Utkant-Noreg». Kommunen stilte med billige lokale for redaksjonen i rådhuskjellaren. Den dugnadsdrivne avisa kom ut kvar 14. dag og fekk 430 abonnentar første året.

Det blei etter nokre år vanskelegare å halde ved like dugnadsånda, og avisa sleit økonomisk. Hausten 1988 drøfta styret om avisa skulle prøve å ekspandere til nabokommunen Stordal, sidan det dåverande nettoopplaget på langt under 1000 og avis kvar 14. dag, var for lite til å få pressestøtte. Men då krava for å få pressestøtte vart senka til 1000 i opplag og éi avis per veke, såg Norddal Bygdeblad ei moglegheit for betra økonomi. I 1988 vedtok avisa derfor å tilby abonnement til spottpris til lag og organisasjonar for å nå målet om eit opplag på 1000 aviser.

I tillegg la ein planar om å ekspandere til den dåverande nabokommunen Stordal, der Bygdebladet frå Sjøholt dominerte. Stordal formannskap løyvde 20 000 kroner til dekking av lønsutgifter for ein journalist i Stordal i seks månader. Stordalingane blei lova at tre til fire sider i kvart nummer skulle vere stoff henta frå Stordal. Dette skulle ikkje gå ut over dekninga av Norddal, slik det vart lova i avisa: «Du som bur i Norddal – eller er av dei snart 400 utflytta norddalingane som abonnerer – skal ikkje merke anna forskjell enn namneendring og at sidetalet no blir auka frå 8 til 12 sider.»

Storfjordnytt

Avisa skifta namn til Storfjordnytt og kom ut ein gong i veka. Talet på abonnentar auka frå 700 til over 1000 i løpet av 1989. I 1990 fekk Storfjordnytt pressestøtte for første gong, men omlegginga til vekeavis kravde store ressursar og ny kapital. Hausten 1990 blei det gamle Norddal Bladlag L/L avvikla, og Storfjord Bladlag AS skipa, med fleire hundre lokale eigarar. Dessutan kjøpte også organisasjonar, verksemder og Norddal og Stordal kommune aksjar. Fram til 1997 tapte avisa mykje av aksjekapitalen, men sidan har driftsresultata vore betre.

Opplag

Opplagstall for Storfjordnytt, 1988-2023

1988 878
1990 1299
1991 1319
1992 1324
1993 1333
1994 1346
1995 1444
1996 1463
1997 1478
1998 1482
1999 1590
2000 1610
2001 1558
2002 1682
2003 1556
2004 1572
2005 1578
2006 1585
2007 1586
2008 1460
2009 1452
2010 1439
2011 1425
2012 1378
2013 1384
2014 1405
2015 1354
2016 1373
2017 1358
2018 1296
2019 1264
2020 1284
2021 1292
2022 1287
2023 1185
Kilde: medienorge.uib.no (papiropplag til 2014; deretter totalopplag, endring i beregningsmetode fra 2018)
År Opplag
1988 878
1990 1299
1999 1590
2008 1460
2015 1345
2018 1296
2020 1284
2021 1292
2022 1287
2023 1185

Til og med 2015 gjeld opplagstala berre papirutgåva. Frå 2020 nyttar ein netto opplagstal for digitalt abonnement og papirabonnement, ifølgje statistikk frå Mediebedriftenes Landsforening.

Fakta

  • Fyrste nr. 28.11.1979

Les meir i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Faktaboks

Storfjordnytt
Sektorkode
2100 Private aksjeselskaper mv.
Næringskode(r)
58.130 Utgivelse av aviser

Kommentarar

Kommentarar til artikkelen blir synleg for alle. Ikkje skriv inn sensitive opplysningar, for eksempel helseopplysningar. Fagansvarleg eller redaktør svarar når dei kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logga inn for å kommentere.

eller registrer deg