Dunitt, olivinstein, dypbergart som hovedsakelig består av mineralet olivin. Knust dunitt kan med fordel anvendes som formsand i støperier, da den ikke forårsaker silikose. Bergarten brukes også til fremstilling av ildfast stein, som slaggdanner i stålindustrien. Store brudd er i drift i Nordfjord på Sunnmøre (Sibelco AS), ellers finnes spredte forekomster i Nordland, Troms og Vest-Finnmark. Den norske produksjonen er drøyt. 3,5 mill. tonn i året. Navn etter Dun Mountain, New Zealand.