Tidligere kommune i Aust-Agder. Evje var 1877–1959 egen kommune, utskilt fra den tidligere kommunen Evje og Vegusdal. Fra 1960 utgjør Evje østre del av Evje og Hornnes kommune. Navnet er ordet evje og sikter til en vik (bakevje) i Otra.