Setesdal

Setesdal. Parti med Otra like sør for utløpet fra Byglandsfjorden. I forgrunnen Senum i Evje og Hornnes kommune. På den andre siden av elven tettstedet Byglandsfjord i Bygland kommune. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Tradisjonelt setesdalsk rekketun med låve, frittstående loft og loft sammenbygd med stogehus. Rygnestad i Valle.

Setesdal, elven Otras dalføre i Aust-Agder, opprinnelig brukt om Valle og Bykle kommuner øverst i dalen, senere er Setesdal brukt også om Bygland, Evje og Hornnes og Iveland kommuner; til sammen 4856 km2 med 8255 innbyggere (2015). Naturlig sentrum i dalen er Evje (2445 innbyggere 2015). Dalens har fem tettsteder: Evje, Byglandsfjord, Valle, Bykle og Hovden, hadde 2015 i alt 45 prosent av folkemengden.

Setesdal ovenfor Byglandsfjord er trang, med noen vide partier, og for det meste med bratte fjellsider. Folk bor i spredte grender i hoveddalen. Setesdalsheiene på begge sider av dalen ligger jevnt over 1000 moh. og benyttes til sommerbeite for sau og som turterreng (mange overnattingshytter). Norges sørligste villreinstamme holder til i Setesdals-/Ryfylkeheiene. Setesdal er kjent for sin gamle bygningskultur, kunsthåndverk og folkemusikk, som bygger på levende tradisjoner.

Ferdselen i tidligere tider gikk over heiene, til henholdsvis Stavanger og Telemark. Setesdal var gjennom handel fra gammelt av mest knyttet til Stavanger og ikke til Kristiansand, der vassdraget munner ut. Dalen ble sterkere knyttet til Kristiansand da hovedveien ble ferdig til Valle 1847 (nå Rv. 9), forlenget til Bykle 1878. Inntil da måtte man klatre den bratte Byklestigen for å nå bygdene øverst i dalen. Dampbåter på Kilefjorden og Byglandsfjorden fra 1867, og Setesdalsbanen som kom i drift Kristiansand–Byglandsfjord fra 1896 og Grovane–Byglandsfjord fra 1938 da Sørlandsbanen var nådd frem til Kristiansand, bidrog særlig til at Kristiansand etter hvert ble det naturlige handelssenter for dalen.

Berggrunnen i Evjeområdet inneholder en rekke til dels sjeldne mineraler, og 1872–1946 var det nikkelutvinning på Evje (Flåt Nikkelgruver). Hans Nielsen Hauge startet papirmølle på Fennefoss i Evje (ca. 1800). Fra 1960-årene har særlig kraftutbygging og turisttrafikk skapt ny aktivitet i dalen. Samlet er ved de 21 vannkraftverkene i Setesdalskommunene per 2015 bygd ut en maskininstallasjon på 921 MW med en midlere årsproduksjon på 3408 GWh.

Navnet. Første ledd kommer av norrønt setr, 'bosted'; i Magnus Lagabøtes landslov er dativformen Sættre brukt om dalen nord for Bygland.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg