Setesdal

Setesdal. Parti med Otra like sør for utløpet fra Byglandsfjorden. I forgrunnen Senum i Evje og Hornnes kommune. På den andre siden av elven tettstedet Byglandsfjord i Bygland kommune. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Tradisjonelt setesdalsk rekketun med låve, frittstående loft og loft sammenbygd med stogehus. Rygnestad i Valle.

Setesdal er elven Otras dalføre i Agder, opprinnelig brukt om Valle og Bykle kommuner øverst i dalen, senere er Setesdal brukt også om kommunene lenger nede i dalen: Bygland, Evje og Hornnes og Iveland kommuner; til sammen 4856 km2 med 8255 innbyggere (2020), henholdsvis 29,5 og 2,7 prosent av Agder. Naturlig sentrum i dalen er Evje (2501 innbyggere 2019). Setesdal har fem tettsteder, regnet sørfra: Evje, Byglandsfjord, Valle, Bykle og Hovden; disse har i alt 45 prosent av folkemengden i dalen (2019).

Setesdal ovenfor Byglandsfjord er trang, med noen vide partier, og for det meste med bratte fjellsider. Folk bor i spredte grender i hoveddalen. Setesdalsheiene på begge sider av dalen ligger jevnt over 1000 meter over havet og benyttes til sommerbeite for sau og som turterreng (mange overnattingshytter). Norges sørligste villreinstamme holder til i Setesdals-/Ryfylkeheiene. Setesdal er kjent for sin gamle bygningskultur, kunsthåndverk og folkemusikk, som bygger på levende tradisjoner.

Ferdselen i tidligere tider gikk over heiene, til henholdsvis Stavanger og Telemark. Setesdal var gjennom handel fra gammelt av mest knyttet til Stavanger og ikke til Kristiansand, der vassdraget munner ut. Dalen ble sterkere knyttet til Kristiansand da hovedveien ble ferdig til Valle 1847 (nå Riksvei 9), forlenget til Bykle 1878. Inntil da måtte man klatre den bratte Byklestigen for å nå bygdene øverst i dalen. Det kom dampbåter i drift på Kilefjorden og Byglandsfjorden fra 1867. Dette sammen med Setesdalsbanen (smalsporet), som kom i drift Kristiansand–Byglandsfjord fra 1896 og Sørlandsbanen som nådde frem til Kristiansand, bidrog særlig til at Kristiansand etter hvert ble det naturlige handelssenter for dalen. Fra 1938 ble for øvrig driften på Setesdalsbanen begenset til strekningen Grovane–Byglandsfjord; fra da av ble strekningen Grovane–Kristiansand dekket av Sørlandsbanen.

Berggrunnen i Evjeområdet inneholder en rekke til dels sjeldne mineraler, og 1872–1946 var det nikkelutvinning på Evje (Flåt Nikkelgruver). Hans Nielsen Hauge startet papirmølle på Fennefoss i Evje (cirka 1800). Fra 1960-årene har særlig kraftutbygging og turisttrafikk skapt ny aktivitet i dalen. Samlet er ved de 24 vannkraftverkene i Setesdalskommunene per 2019 bygd ut en maskininstallasjon på 972 MW med en midlere årsproduksjon på 3564 GWh, henholdsvis 28,2 og 23,9 prosent av Agder.

Navnet.Norrønt Setrsdalr, første ledd kommer av norrønt setr, 'bosted, tilholdssted'; brukt først om Valle og Bykle øverst i dalen, senere også om Bygland. I Magnus Lagabøtes landslov forekommer dativformen Sættre.

Kart

Setesdal
Setesdal
Av /Statens kartverk.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Bø, Olav, red.: Setesdal: folk, kunst og tradisjon, 1980, isbn 82-504-0427-0
  • Bø, Olav: Setesdal: frå utkantbygder til kraftsentrum, 1991, isbn 82-521-3687-7
  • Jansen, Leonhard B.: Setesdalsbibliografi, 2003, isbn 82-92541-00-4
  • Rygnestad, Knut: Slik var Setesdal, 1949
  • Skar, Johannes: Gamalt or Sætesdal, 1903–16, 8 b.

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg