Italia, vanningskanal i Piemonte, fra Torino ved Po, over Dora Baltea til Galliate ved Ticino. Anlagt 1863–66, 82 km lang og vanner ca. 2500 km2.