Sjørett

Sjørett er rettsregler som er særegne for skipsfarten i videste betydning. Til sjøretten hører blant annet reglene om skipskontroll, skipstilsyn, skipsregistrering, sjøpant, reder og rederansvar, skipsfører og mannskap, befraktning, felleshavari, kollisjon, berging og sjøforsikring. Sjøretten er i utpreget grad internasjonalt orientert; den historisk betingede overensstemmelse mellom de forskjellige lands sjørett er i nyere tid blitt sterkt utbygd gjennom en rekke internasjonale konvensjoner. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Sjørett

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt