Sjørett

Sjørett, de rettsregler som er særegne for skipsfarten i videste betydning. Til sjøretten hører bl.a. reglene om skipskontroll, skipsregistrering, sjøpant, reder og rederansvar, skipsfører og mannskap, befraktning, felleshavari, kollisjon, berging og sjøforsikring. Sjøretten er i utpreget grad internasjonalt orientert; den historisk betingede overensstemmelse mellom de forskjellige lands sjørett er i nyere tid blitt sterkt utbygd gjennom en rekke internasjonale konvensjoner. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Sjørett

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Kjell-Olav Hovde

Inneholder 59 artikler: