Johannes Jantzen, født i København, dansk-norsk sjørettsjurist. Ansatt i Nordisk Skibsrederforening ved opprettelsen i 1889 (i København, fra 1891 i Oslo), foreningens direktør 1898–1934, startet og var 1900–44 redaktør av foreningens publikasjon Nordiske domme i sjøfartsanliggender. Jantzen utgav en rekke bøker om befraktningsrett, og øvde gjennom sine skrifter og som medlem av den norske sjølovkommisjon (1918–36) en betydelig innflytelse på utviklingen av nordisk sjørett.