kvantumskontrakter

Kvantumskontrakter, avtaler om godsbefordring med skip, hvorved bortfrakteren påtar seg å besørge transport av et større kvantum last over et visst tidsrom og ved hjelp av forskjellige skip, f.eks. 400 000 tonn kull fra havn A til havn B, fordelt over en treårsperiode, med skip av nærmere angitt art og størrelse, og til avtalt frakt per transportert enhet. Kontraktene omtales også som contracts of affreightment («coa»). Sjøloven av 24. juni 1994 inneholder regler om kvantumskontrakter i §§ 362–371; det foreligger også forskjellige standard certepartier for slike avtaler, bl.a. Volcoa for tørrlast og Intercoa for oljelaster.

Faktaboks

uttale:
kvˈantumskontrakter

Ved kvantumskontrakter kan importører av råvarer og drivstoff sikre sitt transportbehov til avtalte priser for en viss periode. Bortfrakteren kan ta sikte på å utføre transportene med egne skip, men han kan også helt eller delvis oppfylle avtalen med skip som han selv har befraktet på reise- eller tidscerteparti. Det er hans risiko at den nødvendige tonnasje kan skaffes; forliser det skip han har beregnet å oppfylle en deltransport med, må han slutte inn et annet skip, kanskje til en markedsfrakt som ligger betraktelig over den frakt han selv kan kreve under kvantumskontrakten.

Fra et visst tidspunkt knyttes imidlertid risikoen til det enkelte skip som bortfrakteren setter inn; etter § 367 inntrer en slik «konsentrasjon» av hans forpliktelse når han «nominerer» skipet, dvs. gir befrakteren melding om at skipet skal ta en last under kontrakten. Går skipet tapt ved et kasuelt havari etter dette tidspunkt, frigjøres bortfrakteren for en tilsvarende del av sin transportforpliktelse.

For den enkelte reise gjelder reglene om vanlig reisebefraktning, gjerne slik at det i kvantumskontrakten henvises til bestemmelsene i et standard reisecerteparti for transport av vedkommende vare.

Litteratur

  • Falkanger, Thor & Hans Jacob Bull: Innføring i sjørett, 6. utg., 2004, isbn 82-90260-46-6, Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg