Sjøveisreglene, et sett regler til forebygging av sammenstøt på sjøen, fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 1. des. 1975. Den viktigste del av dem er de internasjonale sjøveisregler, fastsatt ved en konvensjon vedtatt i London 1972 i IMCOs regi (i kraft 1977). Dessuten inneholder sjøveisreglene en del særskilte regler for norsk innenlandsk farvann. I sjøveisreglene finnes regler om lanterneføring o.a. lyssignaler, om lydsignaler i tåke o.l. og ved vikemanøvrer, om styring og seilas m.m. Se også styringsreglene.