Negligenceklausul, kontraktsklausul hvor en kontrahent fraskriver seg ansvar for skade som folk i hans tjeneste volder ved uaktsom opptreden, undertiden også ansvar for følgene av egen uaktsomhet. Vidtgående klausuler av denne art var tidligere vanlige ved godstransport til sjøs, hvor klausulene inngikk i de trykte certeparti- og konnossementsformularer, og de forekommer fremdeles i noen utstrekning. Men klausulene vil i mange tilfeller være ugyldige fordi de strider mot de konvensjonsbestemte og ufravikelige regler om rederens transportansvar, se konnossement.